Avís legal

El lloc web i el domini perecastells.com corresponen a Pere Castells i Esqué, e-mail: info@perecastells.com

Propietat intel·lectual i industrial
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a perecastells.com o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Perecastells.com presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i divulgació. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a perecastells.com que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Protecció de dades
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.

Les dades obtingudes en el formulari de registre d’un nou usuari, seran incorporades a un fitxer creat per perecastells.com o per a gestionar les relacions amb els seus usuaris i fer-ne un seguiment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a perecastells.com per qualsevol mitjà.

Responsabilitat sobre els continguts
Tot i que perecastells.com actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això perecastells.com manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a perecastells.com a la confirmació expressa.

Perecastells.com es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Perecastells.com no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Utilització de cookies
Perecastells.com informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament.

Condicions d’ús
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.