Divulgació

La divulgació es la tasca en la que ha girar tot l’interès de l’investigació científica.