Jornada tècnica 

Dimecres 21 d’octubre de 2020 

Les petites empreses del sector agroalimentari han hagut de fer front a múltiples reptes durant els darrers anys, per adaptar-se a les noves normatives de producció i seguretat alimentària i als nous hàbits de consum de la ciutadania.

Ara, en un context de pandèmia mundial, és un bon moment per analitzar els nous reptes i oportunitats que presenta la “nova realitat” per a aquestes empreses, i com posicionar-se com a productors saludables davant uns consumidors cada vegada més preocupats per la seva salut.

Per visualitzar la jornada:

https://youtu.be/1NDt0v0SrRw