Col·legi d’Economistes de Catalunya Webinar: “Innovació culinària com a eina d’ajuda social”Divendres, 19 de juny de 2020

Sr. Pere Castells Esqué, Director del Congrés “Science & Cooking” Barcelona 2019. Treballa actualment en els projectes “Gastrocultura Mediterrània” i “Gastro-Ventures”. Va treballar amb Ferran Adrià, creant el departament científic d’El Bulli en el 2003 i posteriorment i fins al 2012 del l’equip de recerca de la Fundació Alícia. Ha publicat el llibre “El lèxic científic-gastronòmic” amb els germans Adrià i “La cuina del futur”, així com nombrosos articles, i col·labora amb diverses entitats catalanes i internacionals, entre les que cal destacar la Universitat de Harvard. 

PRESENTA:

Sr. Antoni Garcia Gabarra, Consultor en regulació alimentària. Vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del CEC – àrea de qualitat i seguretat alimentària

MODERA:

Sr. Xavier Ticó CamíGestor de projectes del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.Vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del CEC – àrea d’ agroinnovació.

PRESENTACIÓ:

La “nova cuina”, amb cuiners catalans de ressò internacional, s’ha fet utilitzant tècniques culinàries innovadores, una d’elles l’esferificació que va donar a conèixer la cuina d’El Bulli de Ferran Adrià.

Determinades persones tenen dificultats de masticació, disfàgia (errada de canó) i/o malalties neuro-degeneratives. Això obliga a les anomenades dietes “toves”. En aquestes dietes, als aliments líquids o semi-sòlids se’ls afegeixen espessidors per aconseguir una textura adequada a les necessitats de cada persona, variable segons el grau d’espessiment. Aquesta necessitat resulta molt freqüent entre la gent d’edat avançada o amb malalties mentals. Si els aliments van a parar a la tràquea, en lloc de passar per l’esòfag, amb els temps provoquen pneumònies amb un elevat percentatge de mortalitat.

OBJECTIUS: 

Experimentar en forma de taller pràctic com s’aconsegueix l’esferificació, utilitzant aigua, alginat, calci

Comentar les possibilitats culinàries que presenta la tècnica d’esferificació dels aliments

Experimentar en forma de taller pràctic com s’aconsegueixen diverses textures: nèctar, mel, púding

Comentar com es poden barrejar els aliments espessits i la forma de presentació ideal perquè siguin ben acceptats pels pacients

 

Saber més