En aquest article es presenta un dels tallers adreçats als alumnes de secundària realitzat per la Fundació Alícia. La cuina i els aliments constitueixen sens dubte un bon context per pro- moure l’aprenentatge de les ciències i en concret de conceptes relacionats amb la química, alhora que aprenen a valorar la cuina i a relacionar la cuina amb la ciència. L’article aporta el material per a l’alumne, informació complementària per al professorat i les reflexions sobre el desenvolupament del taller

This article presents a workshop aimed at secondary students conducted by the Alicia Foundation. The kitchen and food are clearly a good context to promote learning of science and, in particular, concepts related to chemistry, while learning to appreciate the kitchen and cooking related to science. This article provides the material for the student, information for teachers and reflections on the workshop

Saber més