En aquest article es presenta un dels tallers de ciència i cuina adreçat als alumnes de secundària i realitzat per la Fundació Alícia, el taller «Descobrim fenòmens culinaris», en el qual s’experimenten processos d’osmosi i de cocció. La cuina i els aliments constitueixen, sens dubte, un bon context per promoure l’aprenentatge de les ciències i, en concret, de conceptes relacionats amb la química i amb la ciència en general. L’article aporta el material per a l’alumne, informació complementària per al professorat i les reflexions sobre el desenvolupament del taller. En números anteriors s’han presentat un taller sobre les emulsions i un altre sobre els processos de gelificació.

This article presents a science and cooking workshop aimed at secondary students conducted by the Foundation and Alice, the workshop «Discovering culinary phenomena» where experienced processes of osmosis and cooking. The kitchen and food is certainly a good context for promoting the learning of science and specific concepts related to chemistry and science in general. The article provides the material for students, information for teachers and reflections on the development of the workshop. In previous issues they have been presented a workshop about the emulsions and another about the gelling processes.

Saber més