La cuina i els aliments constitueixen, sens dubte, un bon context per promoure l’aprenentatge de les ciències i, en concret, de conceptes relacionats amb la química, alhora que els estudiants aprenen a valorar la cuina i a relacionar-la amb la ciència. A la Fundació Alícia es realitzen tallers sobre cuina adreçats als alumnes de secundària i, en aquest article, es presenten activitats d’aquests tallers relacionades amb l’acidesa a la cuina i el color dels aliments i els seus canvis.

Food and cooking are clearly a good way to promote the learning of sciences, especialy concepts related to chemistry, bringing the students to appreciate cooking and its relation to science. In the Alícia Foundation, cooking workshops are proposed to high school students. In this paper, we present workshops activities related to acidity in the kitchen and modulation of food colour.

Saber més

265224-Text de l’article-359253-1-10-20130617